Edgelab 2.0 边界实验2号办公室

地点:                  顺德,中国广东
面积:                  60spm
年份:                  2016
类型:                  办公

本设计为边界实验本部办公室,身处于闹市中的小区地铺,项目面对的困难为在狭小的空间内打造出能够容纳员工办公、洽谈会议室、经理办公等空间。空间颜色全部使用白色,以克服空间狭小,采光有限的缺点。高效率地使用小夹层形成会议室和总监办公区域。
 
同时在立面的设计上处理了室内外关系,"加厚的边界"这个立面概念能够缓和办公空间与街道行人的动静关系,起到过滤作用,同时保持非常通透的采光性能。并且同事这个立面上还暗藏了汽车吸气口一样的排风换气系统,时刻保持室内空气清新干净。
 
一侧墙面大量的层架墙面能够提供大容量的储藏空间,用于书籍与建筑模型展示。