Tokoy Sushi 丰之谷寿司店

地点:                  顺德,中国广东
面积:                  150spm
年份:                  2016
类型:                  店铺

丰之谷寿司店来自顺德本土的自创品牌,通过对日本寿司历史文化及制作技术等方面的研究,我们提出了以日本的武士道精神带出该品牌的核心理念。切寿司的刀其实跟武士的刀有极为相似之处,在空间的多个地方体现这种瞬间的刀锋切口,寺庙的屋檐体现出武士修行的静态空间,大幅度的横线体现武士率直的性格,斜纹的集装箱纹理体现出刀时的动态感觉,从各种方面去模仿出一位真正的武士,从而塑造出空间的日本武士道精神。